SIGNIN
LOGOUT
CN
EMAIL_US

Máy theo dõi

Máy theo dõi gnss

Với sự phát triển của xã hội, có rất nhiều nhu cầu về dịch vụ chăm sóc và an toàn dựa trên định vị nhắm vào các nhóm và lĩnh vực khác nhau bao gồm người già, trẻ em, thú cưng, du lịch, an ninh công cộng, hậu cần và giao hàng, chăm sóc xe và quản lý tài nguyên di động.

Với sự phát triển của xã hội, có rất nhiều nhu cầu về dịch vụ chăm sóc và an toàn dựa trên định vị nhắm vào các nhóm và lĩnh vực khác nhau bao gồm người già, trẻ em, thú cưng, du lịch, an ninh công cộng, hậu cần và giao hàng, chăm sóc xe và quản lý tài nguyên di động.

Nhu cầu định vị người và tài sản cũng đang tăng lên với sự tiến bộ về chất lượng cuộc sống, hiệu quả công việc, phát triển kinh doanh và tiến bộ xã hội.

Chia sẻ xe đạp là ứng dụng theo dõi và IOT điển hình nhất. Xe đạp Tích hợp chức năng định vị và định vị cho phép mở khóa qua internet, định vị trên nền tảng, hàng rào điện tử, tìm kiếm và ngăn chặn trộm cắp; nó cũng có thêm nhiều ứng dụng cá nhân như cuộc hẹn, báo cáo lỗi và lập kế hoạch thông minh cho xe đạp.


Máy theo dõi gnss
Liên hệ
SUBSCRIBE
SUBSCRIBE_TO