SIGNIN
LOGOUT
CN
EMAIL_US
Um681aeb

Um681aeb

Bảng mạch bao gồm mô-đun (um680a hoặc um681a), bộ điều chỉnh bỏ học thấp 3.3V (LDO), bộ tăng cường 5V DC/DC, Bộ Lưu thông bảo vệ ngắn ăng-ten và các giao diện ngoại vi.


um681aeb
Related Products
Yêu cầu bảng dữ liệu sản phẩm
Yêu cầu bảng dữ liệu sản phẩm
Thông số kỹ thuật Tính năng sản phẩm toàn diện.

Vui lòng cung cấp thông tin liên lạc của bạn thông qua mẫu liên hệ này và chúng tôi sẽ gửi email cho bạn một bản sao điện tử của bảng dữ liệu sản phẩm toàn diện ngay lập tức. Chọn tùy chọn đăng ký sẽ được gửi các phiên bản tương lai của bảng dữ liệu khi dữ liệu mới được thêm vào hoặc áp dụng sửa đổi.

subscribe to document updates
Liên hệ
SUBSCRIBE
SUBSCRIBE_TO