SIGNIN
LOGOUT
CN
EMAIL_US
Bộ evk UM220-IV M

Bộ evk UM220-IV M

Bộ đánh giá UM220-IV được thiết kế độc lập bởi unicore Communications,Inc. (sau đây gọi tắt là unicore). Nó chủ yếu được sử dụng như một nền tảng thử nghiệm và đánh giá về chức năng và hiệu suất của các mô-đun gnss UM220-IV Series, thuận tiện cho người dùng sử dụng nhanh chóng và thuận tiện. Hỗ trợ cả cấp nguồn và truyền dữ liệu bằng cổng USB, evk cũng hỗ trợ thẻ SD bên ngoài để ghi dữ liệu. Hai bộ dụng cụ khác nhau được đặt tên tương ứng là Bộ UM220-IV m và Bộ UM220-IV N.

um220 ins n evk suite
Related Products
Yêu cầu bảng dữ liệu sản phẩm
Yêu cầu bảng dữ liệu sản phẩm
Thông số kỹ thuật Tính năng sản phẩm toàn diện.

Vui lòng cung cấp thông tin liên lạc của bạn thông qua mẫu liên hệ này và chúng tôi sẽ gửi email cho bạn một bản sao điện tử của bảng dữ liệu sản phẩm toàn diện ngay lập tức. Chọn tùy chọn đăng ký sẽ được gửi các phiên bản tương lai của bảng dữ liệu khi dữ liệu mới được thêm vào hoặc áp dụng sửa đổi.

subscribe to document updates
Liên hệ
SUBSCRIBE
SUBSCRIBE_TO