SIGNIN
LOGOUT
CN
EMAIL_US

Gương chiếu hậu nhúng gnss

Gương chiếu hậu nhúng gnss

Với thị trường iov đang bùng nổ, gương chiếu hậu dựa trên đám mây, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và định vị phương tiện, đã trở thành thiết bị cốt lõi của iov và dự đoán một thị trường đầy Hứa hẹn trong tương lai.

Với thị trường iov đang bùng nổ, gương chiếu hậu dựa trên đám mây, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và định vị phương tiện, đã trở thành thiết bị cốt lõi của iov và dự đoán một thị trường đầy Hứa hẹn trong tương lai.

Gương chiếu hậu nhúng gnss


Các công cụ phụ trợ của lái xe bao gồm gương chiếu hậu, Bộ giám sát và ghi dữ liệu ô tô Tích hợp với chức năng định vị có thể giúp người lái xe ghi lại tình trạng tuyến đường và đường. Nó cho phép người lái xe có ý tưởng rõ ràng về điều kiện đường xá và tránh vi phạm quy tắc giao thông trong khi cung cấp bằng chứng trong trường hợp Tranh Chấp phát sinh trong quá trình lái xe.

Iov, sau khi được gắn với các thiết bị thông minh như gương chiếu hậu dựa trên đám mây, giúp bạn có thể cung cấp các dịch vụ dựa trên vị trí.

Gương chiếu hậu nhúng gnss
RELATED_APP Automotive Applications
Liên hệ
SUBSCRIBE
SUBSCRIBE_TO