SIGNIN
LOGOUT
CN
EMAIL_US
Um960eb

Um960eb

Bảng đánh giá dòng um960 (EB) bao gồm hai loại: um960eb và um960leb. Bảng mạch bao gồm mô-đun (um960 hoặc um960l), bộ điều chỉnh bỏ học thấp (LDO) 3.3V, Mạch Tăng Áp DC/DC 5V, mạch bảo vệ ngắn ăng ten và các giao diện ngoại vi.


um960eb

DOWNLOAD

Related Products
Yêu cầu bảng dữ liệu sản phẩm
Yêu cầu bảng dữ liệu sản phẩm
Thông số kỹ thuật Tính năng sản phẩm toàn diện.

Vui lòng cung cấp thông tin liên lạc của bạn thông qua mẫu liên hệ này và chúng tôi sẽ gửi email cho bạn một bản sao điện tử của bảng dữ liệu sản phẩm toàn diện ngay lập tức. Chọn tùy chọn đăng ký sẽ được gửi các phiên bản tương lai của bảng dữ liệu khi dữ liệu mới được thêm vào hoặc áp dụng sửa đổi.

subscribe to document updates
Liên hệ
SUBSCRIBE
SUBSCRIBE_TO