SIGNIN
LOGOUT
CN
EMAIL_US

Thời gian chính xác

Ứng dụng gnss trong thời gian chính xác

Việc xây dựng mạng truyền thông, mạng lưới điện, mạng Tài Chính và mạng lưới giao thông ngày càng phụ thuộc vào thời gian và tần suất. Công nghệ đồng bộ hóa thời gian với độ chính xác cao và độ tin cậy cao là chìa khóa cho hoạt động bình thường của mỗi hệ thống mạng.

Việc xây dựng mạng truyền thông, mạng lưới điện, mạng Tài Chính và mạng lưới giao thông ngày càng phụ thuộc vào thời gian và tần suất. Công nghệ đồng bộ hóa thời gian với độ chính xác cao và độ tin cậy cao là chìa khóa cho hoạt động bình thường của mỗi hệ thống mạng.

Thời gian vệ tinh đã trở thành một công nghệ đồng bộ hóa thời gian được sử dụng rộng rãi do độ chính xác cao, vùng phủ sóng Địa Lý rộng và dễ sử dụng, và đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp truyền thông, năng lượng điện và tài chính. Các mô-đun định thời vệ tinh gnss tự phát triển của unicore có thể cung cấp độ chính xác định thời gian Nano giây để đáp ứng các yêu cầu cao về đồng bộ hóa thời gian. Các mô-đun áp dụng công nghệ khử nhiễu tiên tiến và thiết kế cấu trúc RF, thích ứng hơn với môi trường electromag- netic phức tạp. Cấu hình ứng dụng đa dạng đáp ứng các yêu cầu ứng dụng của các ngành công nghiệp khác nhau.

Ứng dụng gnss
RELATED_APP Industry Applications
Liên hệ
SUBSCRIBE
SUBSCRIBE_TO