SIGNIN
LOGOUT
CN
EMAIL_US
Uc6580 evk Suite

Uc6580 evk Suite

Bộ đánh giá uc6580 (evk) có hai phần: bảng dưới cùng và Bộ chuyển đổi gnss. Bảng dưới cùng kết nối với bộ chuyển đổi gnss thông qua đầu nối. Evk chủ yếu được sử dụng trong kiểm tra chức năng và hiệu suất của chip uc6580 để thuận tiện cho người dùng.

uc6580 evk suite

DOWNLOAD

Related Products
Yêu cầu bảng dữ liệu sản phẩm
Yêu cầu bảng dữ liệu sản phẩm
Thông số kỹ thuật Tính năng sản phẩm toàn diện.

Vui lòng cung cấp thông tin liên lạc của bạn thông qua mẫu liên hệ này và chúng tôi sẽ gửi email cho bạn một bản sao điện tử của bảng dữ liệu sản phẩm toàn diện ngay lập tức. Chọn tùy chọn đăng ký sẽ được gửi các phiên bản tương lai của bảng dữ liệu khi dữ liệu mới được thêm vào hoặc áp dụng sửa đổi.

subscribe to document updates
Liên hệ
SUBSCRIBE
SUBSCRIBE_TO