SIGNIN
LOGOUT
CN
EMAIL_US

Nông nghiệp chính xác

Nông nghiệp gnss

Nông nghiệp, là ngành công nghiệp chính, đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc gia. Câu nói "bánh mì là nhân viên của cuộc sống" cho thấy tầm quan trọng của sản xuất thực phẩm. Doanh Nghiệp trồng ruộng đại diện bởi lúa mì, ngô và lúa luôn được mô tả là khó khăn hoặc gian khổ. Do hiệu quả hoạt động thấp, một số lượng lớn người dân được yêu cầu tham gia vào sản xuất nông nghiệp.

Nông nghiệp, là ngành công nghiệp chính, đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc gia. Câu nói "bánh mì là nhân viên của cuộc sống" cho thấy tầm quan trọng của sản xuất thực phẩm. Doanh Nghiệp trồng ruộng đại diện bởi lúa mì, ngô và lúa luôn được mô tả là khó khăn hoặc gian khổ. Do hiệu quả hoạt động thấp, một số lượng lớn người dân được yêu cầu tham gia vào sản xuất nông nghiệp.

Sự phát triển của tự động hóa trong sản xuất nông nghiệp đã nâng cao năng suất và thay đổi trang trại truyền thống thành một Hoạt động hiện đại hiệu quả. Việc sử dụng gnss trong nông nghiệp cho phép máy móc nông nghiệp được định vị chính xác trong lĩnh vực này. Công nghệ điều khiển tự động giúp máy móc nông nghiệp hoạt động một cách thiết kế chính xác. Việc bổ sung công nghệ gnss và phạm vi sản phẩm gnss được tích hợp vào việc thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của "nông nghiệp chính xác".

Máy móc nông nghiệp (điều khiển hoặc tự động) được trang bị gnss được sử dụng rộng rãi cho nhiều nhiệm vụ nông nghiệp khác nhau hiện nay, từ phân Tích Đất, gieo hạt, trồng, cày, bón phân, làm cỏ, thu hoạch, v. v. Gnss trong nông nghiệp cung cấp độ chính xác thông tin vị trí 1-2cm, và tùy chọn định hướng hoặc hướng chính xác, hỗ trợ vận hành thiết bị nông nghiệp chức năng và an toàn.

Máy móc nông nghiệp tự động dựa vào điều hướng và định vị gnss có độ chính xác cao để kiểm soát việc lái xe tự động của thiết bị nông nghiệp. Quyền Tự chủ này cho phép 24/7, bất kỳ hoạt động thời tiết nào cũng giúp cải thiện hiệu quả của trang trại.


Gnss nông nghiệp
Gnss nông nghiệp

Ứng dụng nông nghiệp chính xác

Công nghệ rtk đa tần số đa hệ thống của unicore cung cấp độ chính xác định vị tốt hơn 2cm và độ chính xác định hướng 0.1 °/1m, đảm bảo theo dõi đường thẳng và độ chính xác tay lái theo yêu cầu của hệ thống định vị tự động nông nghiệp. Hiện nay, các nhà tích hợp máy móc nông nghiệp đã áp dụng rộng rãi các sản phẩm có độ chính xác cao của unicore.

RELATED_APP Industry Applications
Liên hệ
SUBSCRIBE
SUBSCRIBE_TO